Eventy Madame

"Śniadanie z Madame" - 5 grudnia 2016, gość specjalny Andrzej Jacek Blikle, Mamison Le Regina Warsaw, Warszawa

 

„Śniadanie z Madame” - 8 listpada 2016, goście specjalni Wojciech i Anna Kruk, Piano Bar, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - 18 sierpnia 2016, Stacja Mercedes, Warszawa

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Wojciech Mecwaldowski, FoodArt Gallery, Wrocław

 

"Kobiety chwytają za rakiety" - gość specjalny Agnieszka Rylik, Centrum Tenisowe Arena, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz, City Park Hotel, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Maria Czubaszek, Hotel Mamaison Le Regina, Warszawa

W najnowszym numerze


 

Piszą dla nas

Miłosz Brzeziński

Miłosz Brzeziński

Marcin Zawada

Marcin Zawada

Kasia Jagiełło

Kasia Jagiełło

Maciej Staniszewski

Maciej Staniszewski

Paweł Tkaczyk

Paweł Tkaczyk

Martyna Tarnawska

Martyna Tarnawska

Joanna Herstowska

Joanna Herstowska

Karo Akabal

Karo Akabal