Eventy Madame

"Śniadanie z Madame" - 5 grudnia 2016, gość specjalny Andrzej Jacek Blikle, Mamison Le Regina Warsaw, Warszawa

 

„Śniadanie z Madame” - 8 listpada 2016, goście specjalni Wojciech i Anna Kruk, Piano Bar, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - 18 sierpnia 2016, Stacja Mercedes, Warszawa

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Wojciech Mecwaldowski, FoodArt Gallery, Wrocław

 

"Kobiety chwytają za rakiety" - gość specjalny Agnieszka Rylik, Centrum Tenisowe Arena, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz, City Park Hotel, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Maria Czubaszek, Hotel Mamaison Le Regina, Warszawa

W najnowszym numerze


 

Piszą dla nas

Jan Mela

Jan Mela

Paulina Wierzbicka

Paulina Wierzbicka

Ewa Jurkowska-Brzozka

Ewa Jurkowska-Brzozka

Joanna Misztela

Joanna Misztela

Marcin Zawada

Marcin Zawada

Małgorzata Lorenczewska

Małgorzata Lorenczewska

Jakub B. Bączek

Jakub B. Bączek

Miłosz Brzeziński

Miłosz Brzeziński